מיתוג וצבעים בחירת פלטת צבעים נכונה בעזרת פסיכולוגיית הצבע לצבע יש חלק מרכזי מאד במיתוג, כבר משלב הרושם הראשוני. מחקרים מראים שב-90 השניות (או פחות) הקריטיות בהם לוקח למשתמשים לקבל החלטה האם הם אוהבים או לא אוהבים מוצר מסוים הם מבססים כ-90% מההחלטה שלהם בהשפעת הצבע. צבע מעורר...

error: Content is protected !!